綜合研究
                                                  朝鮮朝中期的陽(yáng)明學(xué)辨——以退溪、西厓、栗谷為中心的討論
                                                  發(fā)表時(shí)間:2023-02-24 20:42:17    作者:李學(xué)堂    來(lái)源:中國哲學(xué)史

                                                  朝鮮朝中期的陽(yáng)明學(xué)辨——以退溪、西厓、栗谷為中心的討論

                                                  李學(xué)堂

                                                   

                                                  摘要:在朝鮮朝中期,經(jīng)過(guò)以退溪、栗谷為代表的性理學(xué)者的學(xué)術(shù)努力,程朱理學(xué)及其文化認知已經(jīng)以某種方式和途徑進(jìn)入了社會(huì )成員的文化心理結構當中,形成某種特定的認知圖式,產(chǎn)生了文化上的賡續和同化過(guò)程。而這種文化心理又反過(guò)來(lái)作用于朝鮮朝對陽(yáng)明心學(xué)的群體認知,形成了延緩并阻礙吸收新學(xué)術(shù)思想的環(huán)境背景,從而影響整個(gè)社會(huì )成員的思維方式及價(jià)值觀(guān)等。出于確立和維護本國正統道學(xué)的需要,以晦齋李彥迪和退溪李滉為代表的朝鮮道學(xué)家從學(xué)理上積極研究程朱理學(xué),探討并選擇性地繼承其心性理氣觀(guān)念,從而在朝鮮性理學(xué)內部形成了一整套概念系統和價(jià)值體系。這就可以解釋為什么朝鮮朝中后期陽(yáng)明心學(xué)受到頑強抵制,未能在這塊儒家思想成為精神文化支柱的的異國土地上開(kāi)花結果的歷史原因。西厓所主張的“王學(xué)創(chuàng )立是為了糾朱學(xué)末學(xué)之偏”的觀(guān)點(diǎn)代表了當時(shí)朝鮮學(xué)界的部分視角,表明朝鮮學(xué)界已經(jīng)對陽(yáng)明心學(xué)的歷史意義有了一定認識。


                                                  關(guān)鍵詞:陽(yáng)明心學(xué);朝鮮性理學(xué);退溪李滉;西厓柳成龍;文化心理


                                                  正文


                                                         朝鮮時(shí)期的韓國儒學(xué)按照其自身的發(fā)展規律,形成了有別于中國宋元理學(xué)的性理學(xué)特質(zhì)和濃郁的民族特征。但不可否認的是,這種民族化儒學(xué)——朝鮮性理學(xué)的形成,是中國儒學(xué)自公元前3世紀左右傳入朝鮮半島以后,歷朝歷代在與儒學(xué)的源頭國中國不斷互動(dòng)的過(guò)程中實(shí)現的,這種文化上的互動(dòng)對東亞儒教文化圈的形成起到了決定性作用。從新羅的遣唐使和賓貢科生的留唐學(xué)習,高麗國王和文臣的內服交流,一直到朝鮮朝每年定期和不定期的朝貢使節團的朝天燕行,地緣政治的結果所導致的中朝 (韓)傳統關(guān)系使韓國歷代知識階層頻繁往來(lái)于中國大陸與朝鮮半島之間。儒學(xué)思想隨著(zhù)歷代學(xué)者對五經(jīng)四書(shū)經(jīng)典的解讀逐漸被接受,其教化性?xún)群粩嗌钊肴诵?,本土化了的儒家典章制度和社?huì )禮儀規范最終被確立并推廣開(kāi)來(lái)。
                                                         
                                                  中韓歷代儒者間的互動(dòng)交流,表現出通過(guò)批判性的研討,在相互辯駁、詰難的過(guò)程中實(shí)現相互認可和文化交融的顯著(zhù)特征。這在壬辰倭亂前后的朝鮮中期表現的尤為明顯,此時(shí)期已經(jīng)通過(guò)前期學(xué)者如李穡、鄭夢(mèng)周、權近等人的經(jīng)典解讀和教化,李滉、曹植、李珥、李彥迪、奇大升等人的理氣論、四端七情論、人物性同異論等命題的往復論辯,朝鮮特色的性理學(xué)體系已經(jīng)基本上確立起來(lái)。朝鮮性理學(xué)又稱(chēng)為朝鮮朱子學(xué),是以接受程朱理學(xué)性即理思想和理氣論為前提而確立起來(lái)的一種理論體系,尤其對朱子小學(xué)和四書(shū)注釋的理論受容和社會(huì )實(shí)踐上的奉行是其主要的方式和途徑。對朱陸之辯中的朱子思想視為不容置疑的定論,形成了朝鮮性理學(xué)內部的一種衛道論思想,此亦即朝鮮性理學(xué)的道統意識和門(mén)戶(hù)之見(jiàn),對陸王心學(xué)一邊倒的批判和辯駁的理由和根據無(wú)不與此有關(guān)。
                                                         
                                                  在王陽(yáng)明《傳習錄》出版后的第三年(1521年),朝鮮就有了關(guān)于這部書(shū)的討論,此后陽(yáng)明心學(xué)一直受到以李滉為代表的朝鮮士人的尖銳批判。這種批判并未局限于朝鮮朝內部,而是蔓延到了陽(yáng)明心學(xué)的源頭國,影響到了中原思想界。例如,在壬辰倭亂前后,中韓儒學(xué)界曾發(fā)生過(guò)三次理論爭鳴,辯論的主題均是針對陽(yáng)明心學(xué),即1566年尹根壽和陸光祖之間的“朱陸論難”、1574年的許葑與明朝士人之間的“衛朱斥王筆戰”以及1593年李廷龜與宋應昌之間的“大學(xué)講語(yǔ)論辯”。
                                                         
                                                  從根本上說(shuō),程朱和陸王之爭是儒學(xué)內部長(cháng)期存在的矛盾的公開(kāi)化,同樣成為當時(shí)中韓兩國學(xué)者間的論爭焦點(diǎn)。程朱與陸王之間重“理”與重“心”的差異,一定意義上向上可以追溯至荀子重先王“禮義法度”與孟子重內在“仁義心性”的異時(shí)態(tài)差異,以及同時(shí)態(tài)下道學(xué)與心學(xué)致知方法的不同側重,但二者在強調“理”“仁”“禮”為核心價(jià)值的道德主義和遏制人的自然欲求方面又有相通之處,因此,雙方論爭不可能分出勝負輸贏(yíng),最后只能走向思想理論上的包容和貫通。從朝鮮中期退溪、栗谷等人對王學(xué)的批判來(lái)看,中韓理學(xué)界共有的理論模式特征和話(huà)語(yǔ)表述方式?jīng)Q定了話(huà)題的相通性和有效性,使得批判性的話(huà)語(yǔ)過(guò)程反而成為促進(jìn)相互理解和溝通的催化劑。在同屬理學(xué)一脈的理念上并不相互排斥,尤其在誠敬慎獨的治學(xué)方法論和實(shí)學(xué)指向的知行論上并無(wú)根本性的矛盾,形成了相當的理論共鳴,在一定程度上表現出讓步和默契。但一些理論上的分歧還是得到了確認,如道學(xué)和心學(xué)的理念和治學(xué)方法的不同,“性即理”與“心即理”的不同、“為學(xué)之方”上的“易簡(jiǎn)”與“支離”或“博覽”與“守約”的不同、“立言宗旨”上的“心理為一”與“心理為二”的不同。
                                                         
                                                  因此,這種理論上的辯駁和爭鳴看似激烈,實(shí)則促進(jìn)了朝鮮性理學(xué)者對陽(yáng)明心學(xué)的理解,加速了在韓半島的傳播,其思想上的懷疑主義和重視實(shí)踐的實(shí)用主義、行動(dòng)主義特征在很大程度上推動(dòng)了朝鮮后期實(shí)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展。

                                                  一、退溪學(xué)派的陽(yáng)明學(xué)批判


                                                        (一)退溪對陽(yáng)明學(xué)學(xué)理性質(zhì)的辨別與批判
                                                         
                                                  退溪李滉(1501-1570)批判陸王心學(xué)的最重要著(zhù)述有兩篇,一是“《傳習錄》論辯”,一是“《白沙詩(shī)教》”。前者是退溪對陽(yáng)明心學(xué)主張的舉例辯駁,“《傳習錄》,王陽(yáng)明門(mén)人記其師說(shuō)者。今舉數段而辯之,以該其余”;后者則通過(guò)對比白沙學(xué)與陽(yáng)明學(xué),指出陽(yáng)明學(xué)的禪學(xué)異端性質(zhì)及其危害。在退溪年譜中,也記述了退溪作這兩篇文章的思想緣由,即“先生又嘗患中國學(xué)術(shù)之差,白沙、陽(yáng)明諸說(shuō),盛行于世,程朱相傳之統,日就湮晦,未嘗不深憂(yōu)隱嘆,乃于《白沙詩(shī)教》《陽(yáng)明傳習錄》等書(shū),皆有論辯,以正其失云。”1
                                                         退溪在“《傳習錄》論辯”中,涉及了王陽(yáng)明與弟子徐愛(ài)、鄭朝朔之間有關(guān)“親民”與“新民”、“格物致知”、“心即理”、“知行合一”說(shuō)等心學(xué)主要議題的解釋與答疑。
                                                         對于王陽(yáng)明的解釋?zhuān)讼鶕?yáng)明師弟之間的問(wèn)答內容予以辯駁,并做出了相應的學(xué)理性結論。退溪從‘親民’說(shuō)、‘心即理’、‘知行合一’等王學(xué)的重要主張出發(fā),從學(xué)理和性質(zhì)上指出了王學(xué)的弊端。雖然此處并未提及王陽(yáng)明晚年定論“致良知”說(shuō),但并不能說(shuō)退溪對此沒(méi)有了解。實(shí)際上退溪對王陽(yáng)明的生平及心學(xué)上的重要主張,包括致良知說(shuō)均有把握?!锻讼壬募甲C》中記載,“陽(yáng)明,明儒王守仁,字伯安,浙江人。自幼聰明才辯,登進(jìn)士,其學(xué)以致良知為說(shuō)。嘉靖初,論功新建伯,既而削其爵,且斥其偽學(xué),榜示天下。”(《答洪應吉》,《退溪先生文集考證》卷4,第350頁(yè)。)這表明退溪學(xué)派內部對王陽(yáng)明在世時(shí)心學(xué)在明朝的際遇狀況十分了解,并且對其晚年定論致良知之說(shuō)也頗有研究,這與中國學(xué)界所認知的退溪及退溪學(xué)派的陽(yáng)明學(xué)批判情況有較大出入。如錢(qián)明在“朝鮮陽(yáng)明學(xué)派的形成與東亞三國陽(yáng)明學(xué)的定位”(《浙江大學(xué)學(xué)報》,杭州:2006年第3期,第138-146頁(yè)。)中斷定退溪對王陽(yáng)明的“致良知”說(shuō)并不了解,認為朝鮮中宗時(shí)期傳入韓國的《傳習錄》為“不完整抑或不能代表真正陽(yáng)明精神的陽(yáng)明學(xué),這就是何以李退溪批判王陽(yáng)明僅涉及陽(yáng)明早期思想中的‘心即理’、‘知行合一’、‘親民’說(shuō)等,而從不提及陽(yáng)明的晚年定論‘致良知’說(shuō)的根本原因。”顯然,這種說(shuō)法與退溪學(xué)派對陽(yáng)明學(xué)的認知史實(shí)并不相符。
                                                         退溪在“《白沙詩(shī)教》《傳習錄》抄傳,因書(shū)其后”之后,又作了一篇《抄〈醫閭先生集〉,附白沙、陽(yáng)明抄后,復書(shū)其末》,顯然退溪學(xué)派內部在抄傳上兩篇后,又抄傳了白沙弟子賀欽(1437-1510)的《醫閭先生集》。這里所謂的抄傳,應該是退溪師弟范圍內的學(xué)術(shù)研討之用,可見(jiàn)在一段時(shí)期內,有關(guān)陸王心學(xué)方面的學(xué)術(shù)研討成為當時(shí)朝鮮性理學(xué)尤其是退溪學(xué)派內部最緊迫的核心議題。
                                                         退溪還有論學(xué)理趣詩(shī),專(zhuān)門(mén)對薛瑄、陳獻章、賀欽、王陽(yáng)明等的學(xué)術(shù)傾向作了概括:

                                                        真知力踐薛文清,錄訓條條當座銘。最是令人發(fā)深省,不為枝葉不玄冥。右薛文清《讀書(shū)錄》。

                                                        屹立頹波陳白沙,名懸南極動(dòng)中華。如何不重吾家計,極處終歸西竺邪。右《白沙詩(shī)教》。

                                                        醫閭生長(cháng)裔戎方,一變因師勇退藏。況是靑能自藍出,逃禪歸我盡端莊。右《醫閭先生集》。

                                                        陽(yáng)明邪說(shuō)劇洪流,力遏羅公有隱憂(yōu)。讀到論心兼理氣,令人又覺(jué)別生愁。右《傳習錄》、《困知記》。

                                                        性理諸家皇極箋,天原二鮑復論鐫。恨予得見(jiàn)奇書(shū)晩,一撫遺編一悵然。右《性理諸家解》、《皇極經(jīng)世釋義》、《天原發(fā)微》。(《韓士炯胤明往天磨山讀書(shū),留一帖求拙跡,偶書(shū)所感寄贈》,《退溪先生文集》別集卷1,第43頁(yè)。)

                                                          退溪在上述論學(xué)詩(shī)中,首先點(diǎn)明了薛學(xué)主張“篤實(shí)踐履”、重視“真知實(shí)踐”的實(shí)學(xué)性質(zhì)。同時(shí)薛瑄修正并維護程朱的“道統”觀(guān)念,主張“理在氣中”和“復性”,所以退溪首舉薛瑄,認為薛學(xué)發(fā)人深省。對于陳白沙和賀醫閭,退溪在警戒其近于禪學(xué)性質(zhì)的同時(shí),肯定了白沙“屹立頹波”、醫閭“青出于藍”。陳白沙以“宗自然”、“貴自得”的思想體系,打破程朱理學(xué)沉悶和僵化的模式,開(kāi)啟明朝心學(xué)先河,在宋明理學(xué)史上是承前啟后、轉變風(fēng)氣的關(guān)鍵人物。賀醫閭在繼承白沙之學(xué)的同時(shí),又強調反身實(shí)踐,主敬收放心,與心學(xué)保持了一定距離。
                                                         
                                                  退溪對羅整庵的關(guān)注,主要是看重《困知記》中批判陽(yáng)明學(xué)的內容,并在門(mén)派內部將其作為重要的參考資料與《傳習錄》一起予以廣泛抄傳。退溪早年在閱讀《心經(jīng)附注》時(shí)對元代學(xué)者草廬吳澄的學(xué)說(shuō)有所接觸,并說(shuō):“當時(shí)議者,以澄為陸氏之學(xué),《困知記》以為其晩年所見(jiàn),乃與象山合”、“整庵與王陽(yáng)明書(shū),極論草廬說(shuō)之非,以為儒釋之分,正在毫厘之差云云。”(《退溪先生文集考證·心經(jīng)后論》卷7,第409頁(yè))羅整庵批評吳草廬為陸學(xué),且有禪學(xué)之嫌??梢?jiàn),退溪在批判陸王心學(xué)時(shí),對羅整庵的觀(guān)點(diǎn)多有援用。

                                                         (二)退溪學(xué)派內外對陽(yáng)明學(xué)的體認與警戒
                                                         
                                                  從退溪與弟子間的論學(xué)書(shū)內容來(lái)看,主要還是普及和宣揚程朱性理之學(xué)、批判陸王心學(xué),確立朝鮮性理學(xué)的道統觀(guān)念。
                                                         
                                                  退溪在回答弟子李楨(1512-1571,字剛而,號龜巖)的問(wèn)目時(shí),對王陽(yáng)明的觀(guān)點(diǎn)隨手拈來(lái),與朱熹的觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行對比,以加深對兩者區別的認識。如:“答江德功書(shū),‘以物言者’,挽而附之于己,如王陽(yáng)明謂忠孝之理,不可求之于君父,只在此心之類(lèi),是也;‘以身言者’,引以納之于心,如此書(shū)上文所論有禮則安?!抖Y記》之意,本謂有禮則身安耳,德功必以為心安之類(lèi),是也。”(《退溪先生文集·答李剛而問(wèn)目朱書(shū)》卷21,第18頁(yè))李楨在研讀朱熹《答江德功書(shū)》時(shí),涉及到朱熹對格物致知的認識,提出了如何分辨“以物言”和“以身言”的問(wèn)題。退溪指出不可像王陽(yáng)明一樣,把物我身心合為一物,混為一談,引用了《傳習錄》中王陽(yáng)明說(shuō)過(guò)的關(guān)于“忠孝之理,不可求之于君父”的觀(guān)點(diǎn),認為王陽(yáng)明“挽而附之于己”,這里的“己”即“心”,以說(shuō)明理學(xué)對格物認識與心學(xué)不同。
                                                   
                                                        在退溪弟子中,洪仁祐(1515-1554,字應吉,號恥齋)是較晚及門(mén)的(1552),而且是從奇大升門(mén)下轉入退溪門(mén)下的。當時(shí)洪仁祐對陽(yáng)明心學(xué)十分關(guān)注,并且向退溪借閱兩書(shū)(指《傳習錄》和《困知記》)。此時(shí),退溪十分擔心洪仁祐會(huì )受到陽(yáng)明心學(xué)影響:“兩書(shū)皆呈,但禪學(xué)如膏油,近人則輒污,陽(yáng)明又以雄辯濟之,尤易惑人,諸公須戒之勿作。徐曰仁輩,始明終昏,而自以為得。”(《退溪先生文集·與洪應吉》卷13,第350頁(yè))退溪直接把陽(yáng)明心學(xué)指目為禪學(xué),警戒弟子們小心戒備,不要受以雄辯見(jiàn)長(cháng)的王陽(yáng)明迷惑。
                                                   
                                                        在退溪給洪仁祐的信中,還對《傳習錄》的主要作者情況作了介紹:“徐曰仁名愛(ài),曰仁,字也,陽(yáng)明弟子,記其師說(shuō),為《傳習錄》。”(《退溪先生文集考證·與洪應吉》卷4,第350頁(yè))洪仁祐《恥齋日記》記錄了當時(shí)洪仁祐的思想和學(xué)問(wèn)歷程。從該日記所記內容中可以了解到,當時(shí)朝鮮學(xué)界紛紛研讀從明朝象洪水一樣涌來(lái)的新的理論書(shū),如《心經(jīng)附注》、《延平問(wèn)答》、《傳習錄》、《困知記》等,保存了可以了解16世紀中期朝鮮學(xué)界思想動(dòng)向的珍貴史料。
                                                   
                                                        盧守慎(1515-1590,字寡悔,號蘇齋)由于生性溫柔敦厚而深孚士望,并深受宣祖的尊敬和寵愛(ài),但也因深入研究陽(yáng)明學(xué)而受到退溪李滉、高峰奇大升等朝鮮朱子學(xué)者的攻擊。蘇齋早年在向國王經(jīng)筵講學(xué)時(shí),對人心道心的說(shuō)明與朱子說(shuō)相一致。但此后流放珍島時(shí)節(約1547-1568年期間),看到了羅欽順的《困知記》,此后便變更了以前的學(xué)說(shuō),認為“道心未發(fā),人心已發(fā)”,這種異于朱子的說(shuō)法也受到了退溪的批評。
                                                   
                                                        退溪深信朱子,堅持朱子立場(chǎng),主張道器分明。退溪認為理貴氣賤,理尊氣卑。理發(fā)于四端,流為道心;氣發(fā),發(fā)于七情,流為人心?;谛奚眇B性成仁的需要,理必須主宰氣,命令氣。理命物而不命于物的這種特權是由理的極尊地位所決定的。人必須維持本然之性善,才能做到物我一理,天下為仁。此亦即退溪學(xué)派為代表的朝鮮理學(xué)對于理氣關(guān)系的認識。退溪說(shuō):“今按若理氣果是一物,孔子何必以形而上下分道器?”(《退溪先生文集·非理氣為一物辯證》卷41,第414頁(yè))退溪認為盧守慎過(guò)分遵信羅整庵的主張,以至于認為“理氣為一物”。
                                                   
                                                        盧守慎遵信羅整庵的“理氣為一物說(shuō)”,在當時(shí)朝鮮學(xué)界引起軒然大波,不僅退溪及門(mén)下弟子議論紛紛,高峰奇大升、一齋李恒、河西金麟厚等當時(shí)學(xué)者也都參與其中。退溪認為盧守慎“其見(jiàn)處乃不合于程朱,而反合于整庵也”,“似是從禪學(xué)中錯入路頭來(lái)”(《退溪先生文集·重答奇明彥》卷17,第441頁(yè))。一齋支持盧守慎的主張,認為理與氣、太極與陰陽(yáng)為一體,因此也受到了退溪的批判。
                                                   

                                                  二、西厓、栗谷的陽(yáng)明學(xué)批判


                                                         (一)西厓:陽(yáng)明學(xué)“救宋末文義之弊”
                                                         西厓柳成龍(1542-1607)在作于1593年的《書(shū)陽(yáng)明集后》中說(shuō):“右陽(yáng)明文集。余年十七,趨庭義州。適謝恩使沈通源自燕京回,臺劾不檢罷,棄重,行橐中有此集。時(shí)陽(yáng)明之文未及東來(lái),余見(jiàn)之而喜,遂白諸先君,令州吏善寫(xiě)者謄出,既而藏篋笥中,忽忽三十有五年。壬辰秋七月,倭寇入安東,焚先廬及遠志精舍,家藏文籍,蕩然一空,惟此數卷,獨全于林薄間,余得復見(jiàn)之,不覺(jué)泫然以悲,挾與俱行,到堤川,略記梗概,俾子弟寶蓄之,毋更遺失云爾。”2文中標注的十七歲之年即1558年。西厓不僅仔細研讀了陽(yáng)明文集,對陽(yáng)明的詩(shī)也極為喜好,并曾步其韻賦詩(shī)(《次陽(yáng)明韻,題玉淵壁上》,《西厓先生別集》卷1,第419頁(yè))。西厓讀了王陽(yáng)明的《紀夢(mèng)并序》詩(shī)后,說(shuō)“陽(yáng)明幸闡幽,一歌同斧鉞”(《西厓先生文集·詠王導》卷1,第33頁(yè))。西厓贊賞王陽(yáng)明明辨忠奸、秉筆直書(shū)的歷史認知和讀解方式,對此給予了積極評價(jià)。
                                                   
                                                        西厓從學(xué)術(shù)上分辨陽(yáng)明與朱子的意見(jiàn)相左之處,認為主要是由于對“致知格物”認識上的差異所致。王陽(yáng)明認為“理在吾心,不可外索”,而朱子則主張“即物窮理,以致其知”。而西厓認為“捐去書(shū)冊,暝目一室,但事于本心良知之間,則雖一時(shí)凝定之力稍若有得,而所謂三千三百、致廣大盡精微者,終不能如圣人”(《西厓先生文集·讀陽(yáng)明集有感二首》卷2,第46頁(yè)),他批評陽(yáng)明學(xué)不適合中品以下人的治學(xué)修養方法,即并不認同王陽(yáng)明的致良知方法論。
                                                   
                                                        西厓認為王陽(yáng)明以良知為學(xué),正是在學(xué)以致知問(wèn)題上“不能察儒釋之分”,從而走上了佛學(xué)“彌近理而大亂真,正以認心為理”之路,因此王陽(yáng)明“專(zhuān)以致良知為學(xué),而反詆朱子之論為支離外馳,正釋氏之說(shuō)也”(《西厓先生文集·王陽(yáng)明以良知為學(xué)》卷15,第294頁(yè)),這也是西厓通過(guò)研讀佛經(jīng),最終發(fā)現了陸王心學(xué)與佛學(xué)的聯(lián)系及在立說(shuō)過(guò)程中的援用。西厓認為王陽(yáng)明“致良知”說(shuō)是“見(jiàn)有困于火者,卻教投水”,“陽(yáng)明欲救宋末文義之弊,而專(zhuān)為本心之說(shuō),不知其流弊,反有甚于文義也”(《西厓先生文集·王陽(yáng)明》卷15,第299頁(yè)),即認為陽(yáng)明矯枉過(guò)正。
                                                   
                                                        西厓認為良知與格物致知的知難以區分,良知不足以自足,于事物上亦不足以自明。王陽(yáng)明“其所謂性命、心意、情志之辨,大概皆從先儒余論而得聞,以自開(kāi)明其心知”,他由此得出結論,認為陽(yáng)明是“以夫子之道,反害夫子”(《西厓先生文集·寄金溪讀書(shū)處》卷12,第244頁(yè)),在他看來(lái),這正是陽(yáng)明心學(xué)的可怕之處,他認為這種學(xué)問(wèn)危害甚大。
                                                   
                                                        西厓后來(lái)慨然以闡明程朱正學(xué)為己任,對當時(shí)朝鮮思想界的現狀深表憂(yōu)慮,他在給弟子金昌遠的信中說(shuō)“蓋今世無(wú)向學(xué)人,雖有之,率多淺陋褊暗,于古人論學(xué)路徑,全未有一斑之見(jiàn),而虛誕驕傲,抗然欲下視程朱。此風(fēng)日肆,而世無(wú)大人君子以救正之,儒道之厄,何以至此耶?”并希望金昌遠“勿為異說(shuō)所撓”(《西厓先生文集·與金昌遠》卷11,第222頁(yè)),這里的異說(shuō)即指陸王心學(xué)。

                                                         (二)栗谷:警戒“朱陸之學(xué)兩廢”
                                                   
                                                        與退溪相比,栗谷李珥(1536-1584)提及陸王心學(xué)尤其是陽(yáng)明學(xué)的文章較少,但也表現出了強烈的維護道學(xué)正統的觀(guān)點(diǎn)。栗谷于1581年為明人陳建的《學(xué)蔀通辨》作跋,提出了幾個(gè)觀(guān)點(diǎn)。
                                                   
                                                        一是學(xué)有正邪,異端害正,理勢然也。他說(shuō)“清瀾陳建氏慨然以辟邪扶正為志,著(zhù)《學(xué)蔀通辨》,博搜深究,明辨詳言,指出象山、陽(yáng)明掩藏之心肝,使迷者不被誑惑,其志甚盛,而其論甚正矣。”3二是對于學(xué)界認為陳建的性理未精,以及“過(guò)于張皇,而欠精約之義為疑”,栗谷認為“但因其言,深知陸王之邪術(shù),則其功已偉矣,何必覓指疵累,以助黨邪之口乎。”(同上)三是對于陽(yáng)明從祀之說(shuō)的認識,“中朝之士,靡靡入于陸學(xué),傳聞王陽(yáng)明得參從祀之列,然則邪說(shuō)之禍,懷山襄陵,匹夫之力,難以救止。陳氏明目張膽,孤鳴獨抗,其言不得不引以自高,而排難解棼,務(wù)在雄辯,果不能主于精約也,亦何傷哉。”(同上)他認為中國王學(xué)泛濫,侵害正學(xué),而陳建志在力挽狂瀾,應該予以肯定。四是對朝鮮當時(shí)學(xué)風(fēng)的批判,“不染陸學(xué),而專(zhuān)用功于朱學(xué),能知能踐,則固勝于中朝矣。若專(zhuān)攻利欲,而朱陸之學(xué)兩廢,則其優(yōu)劣何如哉?余嘗嘆中朝之士,猶有所事,不肯放心,故或朱或陸,終不虛老;邪正雖殊,猶愈于飽食終日,無(wú)所用心也。我國之士,不朱不陸,專(zhuān)務(wù)俗習者多矣,此與傭夫販奴何別?以此求勝于中朝,無(wú)乃左乎?”(同上)可見(jiàn)栗谷對當時(shí)“專(zhuān)攻利欲,而朱陸之學(xué)兩廢”的朝鮮學(xué)風(fēng)有著(zhù)清醒的認識,雖然“非笑陸學(xué)”,但實(shí)際上“不朱不陸,專(zhuān)務(wù)俗習者多”,于圣學(xué)無(wú)益無(wú)補,因此栗谷認為朝鮮當時(shí)的學(xué)風(fēng)反倒不如中國。
                                                   
                                                        對于陳建的《學(xué)蔀通辨》,據《退溪先生文集考證》記載,退溪亦有所提及:“案篁墩《道一編》凡六卷,名以道一者,蓋謂朱、陸之道,始二而終一也?!秾W(xué)蔀通辨》(陳清瀾建自序)‘近世一種造為早晩之說(shuō),乃謂朱子初年所見(jiàn)未定,誤疑象山,晩年始悔悟,而與象山合,其說(shuō)蓋萌于趙東山之對江右六君子之策,而成于程篁墩之道一編,至近日王陽(yáng)明因之,又集為朱子晩年定論。建為此懼,竊不自揆,慨然發(fā)憤,究心《通辨》云云。’”(《退溪先生文集考證·別紙》卷5,第371頁(yè))從《考證》內容來(lái)看,退溪提及了陳氏的該著(zhù)作,但僅僅資料性地轉錄了陳建本人的序,借以強調對《朱子晚年定論》的懷疑和不滿(mǎn),但并沒(méi)有象栗谷一樣作專(zhuān)門(mén)辯說(shuō)。
                                                   
                                                        栗谷作為主張理通氣局的朝鮮性理學(xué)代表學(xué)者,在對待陽(yáng)明心學(xué)問(wèn)題上與退溪學(xué)派保持了基本一致的觀(guān)點(diǎn)。他極力抨擊明朝學(xué)界遵信陸王心學(xué)的風(fēng)潮,辨異端、明正學(xué),倡導程朱理學(xué),為確立朝鮮性理學(xué)的道學(xué)正統地位而搖旗吶喊。
                                                   

                                                  三、結語(yǔ)


                                                         明朝中晚期,以王陽(yáng)明為代表的心學(xué)儒者出于糾朱學(xué)末學(xué)口耳之學(xué)之偏的需要,提出了“心即理”、“知行合一”、“致良知”等主張,從治學(xué)方法入手,在知行論和修養論上形成了一股席卷學(xué)界的新思潮,其余波對朝鮮學(xué)界也造成了極大沖擊。以退溪、西厓和栗谷為代表的朝鮮中期性理學(xué)者對這一思潮極為關(guān)注,不僅從學(xué)理上進(jìn)行了深入研究和分辨,而且從性質(zhì)上判其為禪學(xué)異端,對其造成的影響十分憂(yōu)慮。他們在對待陽(yáng)明心學(xué)的態(tài)度問(wèn)題上,表現出了驚人的一致,幾乎無(wú)一例外地予以極力排斥。
                                                   
                                                        朝鮮學(xué)界之所以對陽(yáng)明心學(xué)采取批判和抵制的態(tài)度,首先是出于確立和維護本國正統道學(xué)的需要。以退溪、栗谷等人為代表的朝鮮中期理學(xué)家通過(guò)研讀儒家原始經(jīng)典和《二程遺書(shū)》《四書(shū)章句集注》《朱子大全》《朱子語(yǔ)類(lèi)》《近思錄》等宋代理學(xué)家的著(zhù)作,體味天理天道、理一分殊、理氣論、四端七情、人物性同異等理學(xué)范疇,從而構筑起了朝鮮性理學(xué)的總體框架和本國本民族的道統學(xué)統。
                                                   
                                                        對陸王心學(xué)的批判,標志著(zhù)自朝鮮中期開(kāi)始,韓國儒學(xué)對道統和學(xué)統正統性的自覺(jué)。并且為了維護自我的純粹性,開(kāi)始對異己思想有了甄別和抗拒。這種甄別和抗拒幾乎與中國維護程朱理學(xué)正統的努力同步,不僅在朝鮮理學(xué)內部,而且對儒家文化宗主國發(fā)出自己的聲音,這是前所未有的,具有特別重大的意義。他們對陸王心學(xué)的動(dòng)向和流傳,以及由此所導致的社會(huì )文化風(fēng)潮的變化過(guò)程也持續保持關(guān)注。這也就可以解釋為什么朝鮮朝中期對中國思想界陽(yáng)明學(xué)泛濫、甚至把陸王從祀文廟的舉措,表現出極度的困惑和不安。明亡以后,朝鮮王朝朝廷上下以繼承了中原文化的正脈,自居為“小中華”,這種想法的根源之一,即是朝鮮朝思想界認為朝鮮學(xué)界抵制了陸王心學(xué)的異端思想,繼承了程朱理學(xué)的正脈,從而保留住了中原儒學(xué)的正脈。
                                                   
                                                        朝鮮學(xué)界之所以對陽(yáng)明心學(xué)采取批判和抵制的態(tài)度,也是出于朝鮮朝中期理學(xué)內部是非曲直的學(xué)理選擇和伸張。對陸王心學(xué)的批判,標志著(zhù)朝鮮朝程朱理學(xué)已經(jīng)確立起明確的是非判斷和價(jià)值判斷,從“體道”和“衛道”兩個(gè)角度確立了自己的評價(jià)依據。他們認為,為了正人心、熄邪說(shuō),提供維護道統傳承純潔性的保障,必須從學(xué)術(shù)上辨明異端學(xué)說(shuō)的虛妄。經(jīng)過(guò)退溪、栗谷為代表的性理學(xué)者的學(xué)術(shù)努力,程朱理學(xué)及其文化認知已經(jīng)以某種方式和途徑進(jìn)入了社會(huì )成員的文化心理結構當中,形成某種特定的認知圖式,產(chǎn)生了文化上的賡續和同化過(guò)程。而這種文化心理又反過(guò)來(lái)影響了朝鮮朝對陽(yáng)明心學(xué)的的群體認知。這就可以解釋為什么朝鮮朝中期陽(yáng)明心學(xué)受到頑強抵制,未能在朝鮮土地上開(kāi)花結果的原因。
                                                   
                                                        通過(guò)以上研究也表明,朝鮮朝中期,對陽(yáng)明心學(xué)的認識并非全然罵倒,也有部分學(xué)者從學(xué)理上對陽(yáng)明心學(xué)做了細致研究。退溪學(xué)派出于研究陽(yáng)明學(xué)的需要,內部廣泛傳抄了《傳習錄》和《困知記》;西厓最早接觸了《傳習錄》等陽(yáng)明學(xué)著(zhù)作,栗谷為明人陳建的《學(xué)蔀通辨》作跋,16世紀上半葉開(kāi)始陽(yáng)明學(xué)在朝鮮學(xué)界已經(jīng)廣泛傳播并產(chǎn)生了相當的影響。而西厓所主張的“王學(xué)創(chuàng )立是為了糾朱學(xué)末學(xué)之偏”的觀(guān)點(diǎn),代表了當時(shí)朝鮮學(xué)界的部分視角,表明朝鮮學(xué)界已經(jīng)對陽(yáng)明心學(xué)的歷史意義有了一定認識。


                                                  注釋?zhuān)?/span>

                                                  1.《退溪先生年譜》卷二,《韓國文集叢刊》(本文所引用的原文資料均出自該叢刊),第31輯,第230頁(yè)。

                                                  2.柳成龍,《書(shū)陽(yáng)明集后》,《西厓先生文集》卷18,《韓國文集叢刊》第52輯,第347頁(yè)。

                                                  3.李珥:《學(xué)蔀通辨跋辛巳(1581)跋》,《栗谷先生全書(shū)》卷13,《韓國文集叢刊》第44輯,第274頁(yè)。

                                                  Copyright © 2015-2016 All Rights Reserved. 版權所有:中國哲學(xué)史學(xué)會(huì )
                                                  开心综合伊人婷婷六月,就去爱婷婷综合五月天,4438成欧美视频五月花,当年欧美最炫背景Mv,欧美亚洲日韩日本综合久久,欧美成人午夜福利图片!